Rotary Club Aarschot

Van bij haar oprichting in 1969 hanteert Rotary club Aarschot 'service' als waardemeter voor de talrijke sociale en culturele initiatieven die ze organiseert en ondersteunt ten voordele van de jeugd, van andersvaliden en de gemeenschap in het algemeen. De club maakt deel uit van Rotary International. Een wereldwijde organisatie met momenteel 1.2 miljoen mannen en vrouwen uit de zakenwereld, de openbare sector en de vrije beroepen. Rotary biedt humanitair dienstbetoon aan, moedigt hoogstaande ethische normen in het zakelijke en professioneel leven aan en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld. We streven er naar om polio wereldwijd uit te roeien, bieden opleidingen aan aan talentvolle mensen rond conflict beheersing. Aan gemeenschappen die ziektes, honger en armoede willen bestrijden, willen we blijvende oplossingen aanreiken.

De leden van Rotary club Aarschot komen wekelijks bij mekaar en het zijn de volgehouden inzet, dynamisme en vriendschap tussen de leden waarbij krachten, kennis, kunde en middelen worden gebundeld die leiden tot zinvol dienstbetoon en talrijke realisaties.

Zo stond de club mee aan de wieg van vzw 'Huize Eigen Haard', werden 2 ziekenwagens met medische apparatuur geschonken aan het Rode Kruis, een beiaard aan de stad Aarschot (3 juli 2004), een braillecomputer aan een slechtziende, 2 blindengeleide honden enz... Daarnaast werden in de loop van de jaren tientallen organisaties en verenigingen financieel ondersteund.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit activiteiten en evenementen als kerstconcert, motortreffen, oldtimer run. Ook tal van eminente sprekers, nationaal en internationaal, uit de politieke, academische, militaire en zakenwereld werden op de vergaderingen ontvangen.

 

  

->>  DE VIER VRAGEN VAN ELKE ROTARIER  <<-

->>  Rotary's Basisboekje  <<-

 

                

 

 

 

2008-2009       2009-2010       2010-2011      2011-2012

2012-2013       2013-2014       2014-2015      2015-2016      2017-2018

 

Bestuur 2017-2018

 

Voorzitter : Wim Van Malcot
Inkomend voorzitter : Theo Peeters
Genomineerde voorzitter : Theo Verschaeren
Secretaris : Harry Beckx
Penningmeester : Ronny Willems
Clubmeester : Mario Put
Uittredend voorzitter : Raf Verheyden


Stichtingsvergadering: 19/06/1969
Officiële erkenning: 09/09/1969

Wij vergaderen in de 't Rietlaer, Langestraat 34, 3202 Rillaar (016/500501)
iedere 1e, 3e en 5e dinsdag van 20 tot 22 uur en
iedere 2e en 4e dinsdag van 12.30 tot 14 uur.

Editor: Maurice Slootmaekers